دریاباندریا بان ....

( به سفارش مشاور هنری نیروی دریایی )

(تقدیم به دریابان های نیروی دریایی ایران )

 

دریا به دریا ها ست این ، ایمان ِ دریا بان ِ ما

رخش به آب افکنده است  ، پیکان ِ دشمن کوب ما

در پهنه ی آزاد گی  ، موجی خروشان می شود

ناو سهند و جوشن و اولند ِ  رزم آشوب ما

 

شیرازه ی دشمن شکست ،  از اهتزاز ِ این درفش

شهباز ها اینجاست در ،  هر قطره ی خونین ِ آب

آبی که خون آغشته شد  ، از عشقهای ناب ناب

اسطوره در اسطوره شد  معراج های پر شتاب

 

صحن ِخلیج فارس نیست  جای حضور دشمنان

آزاد گشت با قیمت ِ خون ِ تکاور پیشگان

اینجا شهادت نامه هاست در ، این  نیلی عُمانمان

خوش باد  شه داروی عشق ،  بر ناوی  و بر ناوران

 

لبیک ها بر ناصر ینصرنی و  تکبیر ها در بانگ شد

آغوش این بوم و بر  از  دست عدو  آزاد شد

لشکر به لشکر ،  لشکر ِ بیگانگان بر آب شد

از پیکر شیرین ِ عشق ،  فرهاد ها  فریاد شد

نام سراینده : آناهیتا مستاجران

هرگونه استفاده از این اثر تنها با اجازه ی سراینده آن امکان پذیر است .

پیکان =  یکی از ناوچه ها در عملیات مروارید در 28 آبان 1352

ناوی = سربازی که در خدمت  نیروی دریایی است  ( لغتنامه ی دهخدا )

جوشن = یکی از ناوچه های ایران که در جنگ از بین رفت

سهند = یکی از ناوچه های ایران که در جنگ از بین رفت

الوند = ناو محافظ که در آبهای خلیج فارس

درفش = ناوچه ای که به تازگی به نیروی دریایی ملحق شده است

شهباز = از قدیمیترین کشتی های جنگی ایران در سال 1311

ناوران = راننده ی ناو - کشتی ران  ( لغتنامه ی دهخدا )


/ 0 نظر / 27 بازدید