هوای تازه بدون رنگ کهنگی با ترانه

با بارش ترانه به طراوت میرسم ....

» Glory :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» زیبا پرستی :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» آرامش :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» ساده نیست :: جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳
» مدال عشق... :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» ترانه ی مرد تنها... به مناسبت زادروز فرهاد مهراد :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» چــیز مـهمــی نیسـت ! :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» بذار دلواپست باشم :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» آرزوی من ... :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عشق ِبدون ِ فلسفه : :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» امروز بارونی شده :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» می بوسمت از راه دور :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» داس :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» مقاله ( بررسی اجمالی ترانه های اجتماعی ) :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
» نُت هشتم :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» به من نزدیکتر شو :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» رویا ... :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» دریابان :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» ذوب :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» وحشت :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
» حریق حادثه :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» خدای پنهونی ... ! :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
» طیف نور :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دنیای وارونه :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» صدای عشق :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» آفتابی می شیم :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
» وحشت :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» رها کن سرنوشتو :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» عزیز هم بغض :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» شروع ناب تن تو :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» اینجا منم :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» ختم دل سپردن :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥

Design By : Pars Skin